příměstský tábor – Týden plný zábavy


Detaily události

  • Datum:
  • Kategorie:

Na letošní letní prázdniny jsme pro vaše děti připravili příměstský tábor (to znamená, že každý den ráno nám děti předáte na DDM a pak v odpoledních hodinách si děti na DDM vyzvednete).

Výhodou je, že děti mají na každý den zajištěný dozor, program a stravování, ale děti nenocují mimo domov. Na každý den je pro ně připraven celodenní program. Výhodou je i to, že dítě může některý den takzvaně „vynechat“ a tak se zúčastnit programu s vlastními rodiči a další den opět přijít.

Termín:      pondělí 10.8. až pátek 14.8. 2020
Cena:           1.790 Kč na dítě
Program:  vždy od 7:30 do 16:30 (pak děti odcházejí domů)
V ceně je:   pedagogický dozor, vstupné na atrakce, oběd a doprava
Nocování: každý spí doma
Strava:       ranní čajík, ovoce, oběd a oplatek
Doprava:  pěšky, autobusem, vlakem (každý den jinak)

 

Podrobnější informace najdete v dokumentu příměšťák 2020 – info.

 

Pro účast dítěte je potřeba odevzdat vyplněnou přihlášku, uhradit celou cenu tábora, k přihlášce dodat kopii průkazky pojištěnce.

První den před nástupem na příměstský tábor je nutné ještě odevzdat vyplněné prohlášení rodičů a podepsané POVINNÉ čestné prohlášení.

 

Přihlášky s úhradou budou přijímány do obsazení kapacity

nejpozději do 15.7.2020

 

na společné zážitky se těší pořadatelé a vedoucí tábora

 

Jedinou překážkou mohou být hygienická proti epidemiologická omezení vyhlášená vládou ČR.

Pak by se celá platba vracela.