OBLASTNÍ kolo recitační soutěže žáků


Detaily události

  • Datum:
  • Kategorie:

49. celostátní přehlídka dětských recitátorů  – tradiční žákovská literární soutěž

I letos, ve spolupráci ministerstvem kultury, pořádáme pro místní i okolní základní školy, oblastní kolo recitační soutěže žáků základních škol.

zde se můžete seznámit se základními informacemi .

 

PROPOZICE

k jednotlivým kolům přehlídky dětských recitátorů vychází z propozic k celostátní přehlídce Dětská scéna 2020   ve Svitavách vydaných ARTAMA – Praha

 

KATEGORIE

  1. věková kategorie – žáci 1. ročníků základních škol – jen dobrovolná kategorie (končí okresním kolem)
  2. věková kategorie – žáci 2.–3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje, nepostupuje na Dětskou scénu),
  3. věková kategorie – žáci 4.–5. ročníků základních škol
  4. věková kategorie – žáci 6.–7. ročníků základních škol
  5. věková kategorie – žáci 8.–9. ročníků základních škol

 

školní kolo

Školní kola probíhají zpravidla na základních školách. Školní kola by měla proběhnout do 10. února 2020.  Pak stačí e-mailem potvrdit účast a počet účastníků na e-mail: jezek@ddmhluk.cz. Přihlášky – evidenční listy postupujících žáků stačí přivézt s sebou k nám na DDM Hluk až v den konání okrskového kola.

Organizátoři připravují přehlídku vždy v koordinaci s pořadateli přehlídky vyššího stupně (termíny, přihlášky). Organizátoři školních a oblastních (okresních, obvodních) kol dodržují pravidla stanovená těmito propozicemi. V případě jejich nedodržení není pořadatel krajské přehlídky povinen respektovat návrh na postup recitátorů z nižšího postupového kola.

 

oblastní kolo

Proběhne 24.února 2020 – pondělí v klubovnách DDM Hluk, Boršická 145, Hluk.

Přihlášky postupujících žáků z kol školních je potřeba doručit nejpozději do čtvrtka 20. února 2020 na DDM v Hluku (stačí elektronicky).

průběh oblastního kola
– prezence : 11,00 – 11,30 hodin

– zahájení recitací 11:30 hodin
– předpokládané ukončení 14:30 hodin

 

postupové, OKRESNÍ kolo

Proběhne 7.dubna 2020 úterý v budově Reduty, Masarykovo nám. Uherské Hradiště. Přihlášky je potřeba doručit nejpozději  do 28. února 2020 na DDM v Uherském Hradišti. Prezence : 8,30 – 9,00 hodin (zahájení 9,15 hodin). Předpokládané ukončení 15 hodin.

Ze všech kol postupují v jednotlivých kategoriích vždy maximálně dva recitátoři (platí i pro školní kola)!!!

 

S přihláškou dodejte prosím vždy 4 podepsané kopie textu (čisté – bez poznámek), texty pak nejpozději při prezenci. Věnujte prosím pozornost vyplnění přihlášky  –  musí obsahovat PŘESNÝ NÁZEV ŠKOLY (podle rejstříku škol + IČO školy). v podstatě „fakturační údaje“ školy.  Děkujeme za pochopení.

 

Přihlášku – evidenční list sólisty si můžete stáhnout zde.

 

Pokud máte zájem o další informace, rádi je poskytneme my na DDM v Hluku (případně telefonicky na 702064814)
nebo paní Dörová  (garant přehlídky zlínského kraje) na telefonním čísle 605 203 064.