NOVINKY Z DOMU DĚTÍ

NOVINKY Z DOMU DĚTÍ

NOVINKY Z DOMU DĚTÍ

04.12.2020

Konečně jsme se dočkali! Částečné uvolnění protikoronavirových opatření nám umožnilo od 7. prosince zahájit činnost kroužků. Budeme samozřejmě respektovat všechna nařízení. Tím hlavním je omezení počtu účastníků na 10. Pokud to šlo, kroužky s větším počtem členů jsme rozdělili na dvě skupiny.
Dále budeme dodržovat následující pravidla:
 nošení roušek ve všech prostorách (při cvičení je možno roušku odložit, ale musíme dodržovat dostatečné rozestupy)
časté větrání (během schůzky a mezi jednotlivými schůzkami)
desinfekce rukou
desinfekce povrchů, pomůcek a rekvizit používaných při hodinách
- zákaz vstupu rodičů do prostor DDM

Během uzavření jsme vylepšovali prostory domu dětí a v dalších úpravách ještě pokračujeme.

Máme vymalovaný sál, kancelář a chodbu, barevně natřené obložení. Loutkové divadlo Emil se přestěhovalo na starou školu a tím se krásně zvětšil sál. Vybavili jsme ho barevnými míči a velkou žíněnkou na cvičení. V sále máme nainstalovanou tabuli a interaktivní dataprojektor, který jsme pořídili díky zapojení do projektu EU.  V současné době jsme se ještě pustili do rekonstrukce klubovny vedle kuchyňky. Bude sloužit i jako čekárna pro děti, aby nemusely před kroužkem sedět ve studeném zádveří. 


Doufáme, že se u nás budete cítit dobře.
Už se na vás moc těšíme.

Tým DDM


 

Zpět