MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – „Takto to vidím JA“

MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – „Takto to vidím JA“

MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – „Takto to vidím JA“

05.01.2021

Cílem soutěže je zachycení událostí, činností nebo vyjádření zážitků a pocitů výtvarnou činností odpovídající věku účastníků výtvarné soutěže „Takto to vidím JA“. V pracích je třeba zachytit svoje město, dění v něm tak, aby soutěžící prostřednictvím svých výtvarných prací pomohli seznámit se s ním obyvatelům partnerského města. Zájemci si budou moci prohlédnout práce prostřednictvím sociálních sítí a pokud to bude možné na výstavách zorganizovaných v SZUŠ STELLA, Považská Bystrica a SVČ TYMY, Holešov.
 
PODMÍNKY SOUTĚŽE 
Účastní se jí autoři ve věku 4 – 16 let v těchto kategoriích:
1. kategorie 4 -7 let,
2.kategorie 8 -11 let,
3. kategória 12 -16 let
 
Do soutěže se přijímají práce libovolného formátu vyhotovené v technikách: kresba, malba, grafika, koláž, kombinované techniky s možností využít a experimentovat s formou recyklování  (plasty, kovy, textil, atd.).
Práce je potřebné poslat vyfotografované nebo naskenované.
Soutěžní práce musí být označené následujícími údaji: autor, věk, název školy, školského zařízení (DDM), stát.
 
Každý autor pošle jen jednu soutěžní práci v elektronické formě na mailovou adresu:
vsetuly-sigmundova@seznam.cz  nejpozději do 31.1.2021
 
TÉMA SOUTĚŽE
Barvy mého města (východiskem k tvorbě tématu mohou být individuální vztahy ke svému okolí, intenzivní vnímání dění kolem sebe, objevování různých horizontů našeho života, pohled na význmné objekty města, zátiší, symboly města apod. (člověk jako součást přírody, společnosti, různých kultur, pocity, zážitky,...)

SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Uzávěrka soutěže: 31.1.2021
 
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Soutěž je jednokolová. Soutěžní práce posoudí odborná porota.
SZUŠ STELLA Pov. Bystrica – posoudí práce účastníků z ČR
Středisko volného času TYMY, Holešov – posoudí práce účastníků ze SR
Porota rozhodne o udělení diplomů v zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu a čestných uznání v každé kategorii.
 S výsledky soutěže budou soutěžící seznámení do konce února 2021.
 Autorům oceněných prací bude zaslaný diplom a medaile.
 
VÝSTAVY
Oceněné práce budou zveřejněny na webových stránkach obou partnerských organizací (https://szusstella.edupage.org/).
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo oceněné a další práce zveřejnit v tisku a v médiích.
Přihlášením do soutěže dává zákonný zástupce účastníka soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, věk, adresa školy nebo školského zařízení organizátorovi soutěže v souladu se zákonem Zákon č. 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů. Tyto údaje se použijí v propagačných materiálech aktuálního ročníku soutěže, případně ve výsledkové listině a budou zveřejneny na webové stránce organizátora soutěže. Souhlas se dává na období 2 let. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na poštovní adrese organizátora soutěže.
 
VÝSLEDKY SOUTĚŽE 
Výsledky soutěže budou zveřejněny na oficiální webové stránce obou organizací.
 
KONTAKT
SZUŠ STELLA
Hliny 1414/6
01707 Považská Bystrica, Slovensko
Číslo telefónu +421 908 780 324
 

Zpět