PRVNÍ ONLINE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ

PRVNÍ ONLINE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ

PRVNÍ ONLINE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ

25.03.2021

DDM Hluk ve spolupráci se základními školami z Hluku, Dolního Němčí a Boršic u Blatnice uspořádal První online soutěžní přehlídku recitátorů.
Každá škola zorganizovala školní kolo soutěže, odkud postoupili tři žáci v každé kategorii do našeho „okrskového“ kola.

Členové poroty obdrželi záznamy všech soutěžících a ohodnotili jejich výkony. Z tohoto hodnocení vzešlo předběžné pořadí. Setkání poroty proběhlo online prostřednictvím platformy Zoom.

Jsme moc rádi, že se děti do soutěže zapojily. Jejich výkony byly zejména v prvních dvou kategoriích hodně vyrovnané. Proto porota v těchto kategoriích udělila dvě druhá a dvě třetí místa.
Soutěže se zúčastnilo 26 dětí ze tří škol.

Složení poroty:
vedoucí Městské knihovny v Hluku Romana Jančová
kronikářka města Hluk a autorka knihy Pověsti a vyprávěnky z Hluku Marie Plačková
Mgr. Monika Tomáštíková ze ZŠ Hluk
Mgr. Blanka Spáčilová ze ZŠ Dolní Němčí
Mgr. Jitka Simerská ze ZŠ Boršice u Blatnice
Kateřina Dohnalová z DDM Hluk
 
Víme, že distanční výuka je velmi náročná pro pedagogy, děti i rodiče. Oceňujeme, že se školy do naší online soutěže zapojily. Mnohem raději bychom soutěž uspořádali u nás, v našich nově opravených prostorách. Přesto byl poslech básní a uměleckých textů v podání dětí balzámem na duši. Výkony nejlepších recitátorů jsou zveřejněny na našem youtube kanálu.

https://www.youtube.com/watch?v=XVAMMw0ntD0

VÝSLEDKY:

 1. KATEGORIE (2. – 3. TŘÍDA)
 
 1. místo
Terezie Smetanová ZŠ Dolní Němčí
 1. místa
František Bobčík
Marie Hrdinová
 
ZŠ Dolní Němčí
ZŠ Hluk
 
 1. místa
Veronika Warchilová
Eliška Zlomková
ZŠ Hluk
ZŠ Boršice u Blatnice
 
 1. KATEGORIE (4. – 5. TŘÍDA)
 
 1. místo
Klára Bobčíková
 
ZŠ Dolní Němčí
 1. místa
Tobiáš Michalčík
Nina Zimčíková
 
ZŠ Hluk
ZŠ Hluk
 
 1. místa
Kristián Brencus
Bronislav Míšek
ZŠ Dolní Němčí
ZŠ Hluk
 

      3. KATEGORIE (6. – 7. TŘÍDA)  
 
 1. místo
Valerie Krhovská
 
ZŠ Hluk
 1. místo
Marie Jelénková ZŠ Hluk
 
 
 1. místo
Emily Sochorcová
 
ZŠ Hluk
 
 1. KATEGORIE (8. – 9. TŘÍDA)
 
 1. místo
Veronika Mátlová
 
ZŠ Hluk
 1. místo
Melánie Juřeníková ZŠ Hluk
 
 
 1. místo
Marie Lekešová
 
ZŠ Hluk
 

Zpět