PROVOZ OD 10. 5. 2021

PROVOZ OD 10. 5. 2021

PROVOZ OD 10. 5. 2021

07.05.2021

Vážení rodiče, milé děti,

konečně se můžeme scházet v kroužcích. Bližší informace obdržíte mailem, případně nás kontaktujte telefonicky.

Podmínky pro provoz DDM:
 
Vnitřní nebo vnější prostory

 • Maximálně 3 účastníci + pedagog,
 • není potřeba test,
 • nemusí se splnit podmínka 15 m2 na osobu
Pouze vnější prostory
 • maximálně 30 osob ve skupině,
 • na 1 osobu alespoň 15 m2
 • děti do 6 let se netestují
 • ostatní musí doložit:
 1. negativní RT – PCR test ne starší 7 dní (potvrzení z testovacího místa)
 2. negativní antigenní POC test ne starší 72 hodin (potvrzení z testovacího místa nebo ze školy nebo ze zaměstnání)
 3. čestné prohlášení (osoby nebo zákonného zástupce), že ve škole nebo školském zařízení podstoupil antigenní POC test
 4. že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 před méně než 90 dny
 • nebo podstoupí na místě – před zahájením kroužku - antigenní test (DDM nezajišťuje)
Testování nemá středisko volného času povinnost provádět.

Pokud účastník tyto podmínky nesplní, nesmíme mu umožnit účast na vzdělávání.

Sportovní činnosti v rámci školského zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech.
 
Ochranné prostředky úst a nosu:
 • ve vnitřních prostorech budov jsou povinné,
 • ve vnějších prostorech jsou povinné, pokud je vzdálenost osob menší než 2 m.

Zpět