Beseda u cimbálu

Beseda u cimbálu

Beseda u cimbálu

16.10.2021

V sobotu 16. 10. 2021 proběhne na hlucké tvrzi Beseda u cimbálu, kde vysoupí náš dětský folklorní soubor Hluboček pod vedením Michaely Hrdinové.

Mimo jiné na akci vystoupí také taneční soubory a cimbálové muziky z okolí. 

Přijďte se tedy podívat na krásná vystoupení, poslechnou si dobrou muziku, zazpívat si a zatančit. 


Zpět