AKTUALIZACE HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ

AKTUALIZACE HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ

AKTUALIZACE HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ

24.11.2021

I nadále platí pro účastníky našich kroužků pokyny k ochraně zdraví stanoveny směrnicí Hygienická opatření vzhledem ke Covid-19 ze dne 13.9.2021. Tato směrnice byla vydána dle manuálu MŠMT a v souladu s aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví a s ohledem na opatření vyhlášená KHS a byla aktualizována ke dni 22. 11. 2021
Aktualizovanou směrnici naleznete v sekci dokumenty.

Dům dětí a mládeže Hluk, příspěvková organizace | Dokumenty (ddmhluk.cz)

Důležité a aktualizované části jsou vyznačeny barevně.

Zpět