folklorní kroužek OKLUKY

tradice jsou zrcadlem společnosti a proto je dobré alespoň některé udržovat
jsme tedy rádi, že i u nás se scházejí mladí, kteří tyto tradice oživují
a při různých akcích, pak i předvádějí na veřejnosti

 

tančíme lidové