Rybářský kroužek

v rybářském kroužku se kluci i holky dovědí spoustu zajímavých informací
o rybách žijících v našich i cizích rybnících, potocích a řekách
osvojí si základy rybaření a na závěr složí rybářské zkoušky
po kterých mohou získat i rybářské lístky
a pak už hurá k vodě rybařit

tak co... BEROU?


 

důležité informace z kroužku

schůzky budou vždy  1 x za 14 dní

(pokud se s vedoucím nedomluví jinak)

nejbližší schůzka se koná v 

sledujte naše internetové stránky