Realizace projektu Šablony II

Realizace projektu Šablony II

Dům dětí a mládeže Hluk, příspěvková organizace, realizuje projekt Šablony II. DDM Hluk,
registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015657
Projekt je zaměřen na: personální podporu – školní asistent, vzdělávání pedagogických pracovníků
SVČ – DVPP, Vzdělávání pedagogického sboru SVČ – zaměřené na inkluzi, Vzájemná spolupráce
pedagogů SVČ, Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých SVČ prostřednictvím
vzájemných návštěv, Tandemové vzdělávání, Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání SVČ, Klub pro
účastníky SVČ, Projektový den v SVČ, Projektový den mimo SVČ, Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ, Komunitně osvětové setkávání
Hlavní cíle projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance
pro trh práce, Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, Sociální
integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
Tento projekt je spolufinancován EU.

Základní informace

 • Kód

  105001

 • Název

  Realizace projektu Šablony II

 • Termín konání

  01.09.2019 00:00 - 31.08.2021 00:00

 • Místo konání

  DDM Hluk

 • Hlavní vedoucí

  Michaela Hrdinová


Zpět