projekty a nadace

i my jako zařízení pro mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity mládeže
pořádáme humanitární akce a zapojujeme se do výchovných akcí
a projektů vyhlašovaných akreditovanými nadacemi
a ověřenými organizacemi působícími v ČR.


* * * když ALENKA stůně * * *

oficiální logo pořadatele

Děti, ale i učitelé se v něm pod vedením zdravotních pracovníků naučí základy první pomoci, správného životního stylu, bezpečnosti i hygienických a stravovacích návyků. Formou her a pomocí unikátních pracovních materiálů si děti se svými učiteli jednoduše odpovídají na otázky „Co se stane když…?„.

když alenka stůně

Projekt Alenka je rozdělen do dvou cyklů. První, s názvem „Aby Alenka nestonala“, je zaměřen na prevenci jak se zraněním vyhnout, na poznánvání základních návyků jak neonemocnět. Na něj navazuje druhá část projektu „Když Alenka stůně“, ve které se děti se svými učiteli přímo setkávají se zdravotnickým personálem a díky přímému kontaktu se děti nejen učí, ale současně ztrácení obavy z neznámého prostředí a situací.

když alenka stůně


* * * SVĚTLUŠKY * * *

oficiální logo sbírky

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

i v Hluku svítí světlušky

Světluška svítí od roku 2003
do projektu se zapojilo již více než 66 000 dobrovolníků a miliony dárců
včetně DDM Hluk

naše světlušky