Kroužky ve školním roce 2020-2021

Dům dětí a mládeže v Hluku nabízí širokou škálu kroužků
zájmových aktivit a činností po celý rok
(nejen) pro děti a mládež.


 

ÚPRAVA POPLATKŮ za kroužky

Vážení rodiče, velmi si vážíme vašeho zájmu i zájmu vašich dětí o naše kroužky. Proto jsme po dlouhá léta i přes navyšování nákladů, udržovali „zápisné“ do kroužků na stejné výši, jako před deseti lety. V praxi to znamenalo, že navyšování nákladů na kroužky spojené s vybavováním a mnohdy i vyšším počtem hodin v kroužcích, jsme  dotovali z vlastních zdrojů, tedy na úkor vybavenosti DDM.

Naší snahou je zvyšovat kvalitu a vybavení kroužků, ale i prostředí našeho DDM. S tím je spojeno nejen zlepšení prostředí, nákup nového vybavení do kroužků, ale i zajištění kvalifikovaných vedoucích kroužků. To všechno znamená značné finanční náklady.

Vzhledem k tomu, že náš rozpočet na provoz navýšen bohužel nebude, nemůžeme nadále provoz kroužků dotovat. Ač velmi neradi, musíme zápisné do všech kroužků na příští rok navýšit.

 

Vzhledem ke snížení počtu odučených hodin v kroužcích z důvodů Korona-virové epidemie,

nebude navýšení zápisného pro příští rok,  jako kompenzace,  tak výrazné.

 

Děkujeme za pochopení


 

 

připravujeme PŘEHLED kroužků

elektronická přihláška do kroužku pro dítě

 

Dobrodružné a Technické
Rybáři Prachař Milan
Tvořivé a naučné
Babyclub
Keramika
 
Mlsná vařečka
Pohybově hudební
Basket přípravka  Dobeš Dušan
Dramaťáček
Gymnastika
Hluboček
Jóga pro předškoláky
Mažoretky
Prajzová Petra
Parkour
Pop-Dance Dohnalová Kateřina
Ostatní aktivity
Angličtina pro dospělé
EMIL – loutkařský klub
Okluky
Patchwork pro dospělé
Zdravotní cvičení

tisk seznamu kroužků

 on-line přihlášky budou k dispozici v Klientském Centru

elektronická přihláška do kroužku pro dítě