Připravované akce

Počet nalezených akcí: 2

Realizace projektu Šablony II

  • DDM Hluk

  • 01.09.2019 - 31.08.2021

Dům dětí a mládeže Hluk, příspěvková organizace, realizuje projekt Šablony II. DDM Hluk, registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015657 Projekt je zaměřen na: personální podporu – školní asistent, vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP, Vzdělávání pedagogického sboru SVČ – zaměřené na inkluzi, Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ, Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých SVČ prostřednictvím vzájemných návštěv, Tandemové vzdělávání, Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání SVČ, Klub pro účastníky SVČ, Projektový den v SVČ, Projektový den mimo SVČ, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ, Komunitně osvětové setkávání Hlavní cíle projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání Tento projekt je spolufinancován EU.

Kurz hormonální jógy (HJT)

  • Věk 18-99

  • DDM Hluk

  • 10.04.2021 - 11.04.2021

Přiďte si osvojit speciální sestavu cviků HJT, kterou budete moci cvičit sama doma. Terapie ovlivňuje hormonální hladinu v těle a pozitivně pomáhá v prevenci kardiovaskulárních chorob nebo osteoporózy. HJT podporuje celkový zdravotní stav, zvýší pružnost těla a pohyblivost kloubů, detoxikuje organismus atd. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách. Víkendovým kurzem Vás provede certifikovaná lektorka Elizabeth Székely (jogauh.cz). Cena tohoto kurzu je 3500,- (při počtu do 5 osob včetně) nebo 3200,- (6-9 osob).