Kroužky 2023/2024

Počet nalezených kroužků: 45

Angličtina pro dospělé

ÚT 17:00-18:00

Věk 18-99

3 000 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 3 místa

Vedoucí MgA. Ilona Zámečníková. Kurz je primárně zaměřen na schopnost dorozumět se v běžných situacích, s cílem rozšíření slovní zásoby a gramatiky související s daným tématem. Učební materiály budou zvoleny po vzájemné dohodě na začátku kurzu. Výuka je upravována podle požadavků studentů. Kurz je veden lektorkou s více než 20-letou praxí.

Boršické chobotničky

ČT 16:00-17:00

Věk 4-8

1 000 Kč / rok

ZŠ Boršice

Volno

Vedoucí Mgr. Hana Tokošová. Chobotničky jsou určeny pro děti od 4 do 8 let. V tomto kroužku se budeme věnovat široké škále aktivit, které se budou zaměřovat na jemnou a hrubou motoriku, na pohyb, kreativitu, zručnost a mnoho dalšího. Naším cílem je umožnit dětem bavit se a něco nového se naučit. Budeme tvořit, zpívat si, hrát hry a mnoho dalšího. Děti se určitě nudit nebudou. Zahajovací schůzka bude 5.10.

Doučování I.

ÚT 14:15-15:15

Věk 7-15

DDM Hluk

Přijímáme náhradníky

Vedoucí Mgr. Milena Šimčíková. Individuální doučování žáků prvního stupně ZŠ, případně doučování českého jazyka pro žáky druhého stupně. Lze se zaměřit i na přípravu na přijímací zkoušky na střední školu. V každém pololetí proběhne 16 hodinových schůzek. Cena za jedno pololetí je 3 200,- Kč

Dramaťáček

ÚT 13:00-14:00

Věk 6-8

1 100 Kč / rok

ZŠ Hluk

Volno

Vedoucí Mgr.Hana Jackivová. V kroužku se učíme spolupracovat v kolektivu, rozvíjíme slovní zásobu, prohlubujeme znalost mluveného slova, zaměřujeme se i na pohybový projev, dbáme na správnou výslovnost, poznáváme a učíme se používat různé výrazové prostředky. Všechno, co se učíme, zúročíme v divadelních představeních popř. v pásmu dramatických scének. Dramaťáček je určen pouze pro děti 1. tříd ZŠ Hluk.

Folklorní kroužek - Boršice

ČT 17:00-18:00

Věk 4-12

1 000 Kč / rok

ZŠ Boršice

Volno

Vedoucí Markéta Pančíková. Kroužek je pro děti od 6 do 12 let. Děti se formou her seznamují s lidovými tradicemi a zvyky. Učí se také lidové písně a jednoduché tance. Kroužek bude v délce 1 hodina týdně. O termínu zahajovací schůzky budete informováni emailem.

FS Okluky

PÁ 19:00-21:00

Věk 15-99

1 600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Vedoucí Martin Možnár. Foklorní soubor. Udržování a zachovávání tradic v jejich taneční a pěvecké podobě. Na trénincích se pracuje na zlepšování tanečního projevu členů (sólový a párový tanec), zvyšování flexibility těla, fyzických schopností a výrazu tanečníka. Zkoušky budou bývat v rozsahu 2 hodiny týdně.

Hluboček

PO 17:00-18:00

Věk 10-15

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Vedoucí Kateřina Možnárová. Dětský folklorní soubor Hluboček funguje v Hluku od roku 2001. Je zaměřen na výuku písní a tanců z okolí. Členové se také seznamují s tradicemi a zvyky. Během pravidelných schůzek se budou učit správnému držení těla, věnovat se taneční průpravě, zpěvu a rytmickým cvičením. Hluboček pravidelně vystupuje v Hluku a okolí. Časová dotace je 1 hodina týdně. Zahajovací schůzka bude upřesněna.

Hrátky s IT - úvod do programování a 3D

ČT 15:00-17:00

Věk 8-12

1 100 Kč / rok

ZŠ Hluk

Přijímáme náhradníky

Vedoucí Mgr. Miroslav Warchil. Základní předpoklady - běžná práce s počítačem v operačním systému Windows (používání webového prohlížeče) V rámci tohoto kroužku se děti hravou formou seznámí s programováním a také s vytvářením 3D modelů a jejich tiskem. Pro výuku programování budeme využívat jazyk SCRATCH, který si děti rychle osvojí a pak s jeho pomocí budeme schopní dělat spoustu zajímavých věcí. Děti se například naučí: • Animaci postaviček a jejich ovládání pomocí klávesnice a myši • Programování grafických her (2D) • Přehrávání hudby a zvukových efektů Část školního roku se také budeme věnovat vytváření 3D modelů v pomocí aplikace TinkerCAD, která je velmi intuitivní a volně dostupná. Vytvořené modely si uložíme a ukážeme si, jak je správně připravit pro tisk, aby výsledek vypadal co nejlépe. Na závěr si naše výtvory vytiskneme na 3D tiskárně MINI+ od české firmy Prusa Research a.s. Zahajovací schůzka proběhne 21. 9. 2023 v 15:00 v ZŠ, v rámci této schůzky proběhne informační schůzka.

Hýbajme sa!

ST 20:00-21:00

Věk 18-99

800 Kč / rok

DDM Hluk

Obsazeno

Kroužek cvičení pro ženy,které se neberou až tak vážně, chtějí si protáhnout tělo a pobavit se s ženami stejně naladěnými :-)

Chobotničky

ČT 16:00-17:00

Věk 4-6

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Přijímáme náhradníky

Vedoucí Mgr. Petra Dohnalová Chobotničky jsou určeny malým dětem, které ještě nemají zcela vyhraněné zájmy. V tomto kroužku se budeme věnovat široké škále aktivit, které se budou zaměřovat na jemnou a hrubou motoriku, na pohyb, kreativitu, zručnost a mnoho dalšího. Naším cílem je umožnit dětem bavit se a něco nového se naučit, zároveň jim chceme pomoci nalézt zálibu, která pro ně bude tou pravou. Zahajovací schůzka bude 21.9. v 16:00 na DDM.

Jóga pro předškoláky

PO 17:00-18:00

Věk 3-6

550 Kč / rok

DDM Hluk

Přijímáme náhradníky

Vedoucí Ing. Kateřina Kotačková. Pohybový kroužek od února 2024 do června 2024. Ke klasickým jógovým pozicím dětem pomůže znázorňovaní zvířat a věcí kolem nás. Hravým způsobem propojují pohyb nebo relaxaci s mentálními technikami, které rozvíjí děti na mnoha úrovních. Na lekci nejsou nutné přezůvky, děti cvičí bosé,karimatky jsou k dispozici přímo na DDM. Láhev s pitím vítána. O zahajovací informační schůzce Vás budeme informovat e-mailem.

Keramika - pokročilí I.

ČT 14:00-15:30

Věk 10-16

1 600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Vedoucí Kateřina Možnárová. V kroužku se seznámíme se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budeme v tvořivém procesu setkávat. Díky práci s hlínou si děti zlepší jemnou i hrubou motoriku a můžou projevit své výtvarné cítění. Během roku si odnesou spoustu vlastnoručně vytvořených výrobků, na kterých si jednotlivé techniky budou zkoušet v praxi. Informační schůzka pro rodiče proběhne po první lekci 21. 9. 2022 od 15:30 na DDM.

Keramika - pokročilí II.

PÁ 14:00-15:30

Věk 10-16

1 600 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 3 místa

Vedoucí Kateřina Možnárová V kroužku se seznámíme se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budeme v tvořivém procesu setkávat. Díky práci s hlínou si děti zlepší jemnou i hrubou motoriku a můžou projevit své výtvarné cítění. Během roku si odnesou spoustu vlastnoručně vytvořených výrobků, na kterých si jednotlivé techniky budou zkoušet v praxi. Informační schůzka pro rodiče proběhne po první lekci 22. 9. 2023 od 15:30 na DDM.

Keramika - začátečníci I.

ÚT 14:00-15:30

Věk 6-9

1 600 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední místo!

Vedoucí Kateřina Možnárová. V kroužku se seznámíme se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budeme v tvořivém procesu setkávat. Díky práci s hlínou si děti zlepší jemnou i hrubou motoriku a můžou projevit své výtvarné cítění. Během roku si odnesou spoustu vlastnoručně vytvořených výrobků, na kterých si jednotlivé techniky budou zkoušet v praxi. Informační schůzka pro rodiče proběhne po první lekci 19. 9. 2023 od 15:30 na DDM.

Keramika - začátečníci II.

ST 14:00-15:30

Věk 6-9

1 600 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 3 místa

Vedoucí Kateřina Možnárová. V kroužku se seznámíme se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budeme v tvořivém procesu setkávat. Díky práci s hlínou si děti zlepší jemnou i hrubou motoriku a můžou projevit své výtvarné cítění. Během roku si odnesou spoustu vlastnoručně vytvořených výrobků, na kterých si jednotlivé techniky budou zkoušet v praxi. Informační schůzka pro rodiče proběhne po první lekci 20. 9. 2023 od 15:30 na DDM.

Košuláček

ÚT 16:00-17:00

Věk 4-7

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 2 místa

Vedoucí Mgr. Michaela Hrdinová a Martina Kolísková. Děti se formou her seznamují s lidovými tradicemi a zvyky. Učí se také lidové písně a jednoduché tanečky. Kroužek bývá hodinu týdně. Určeno přednostně pro stávající členy. Zahajovací schůzka bude 19.9. v 16.00 na DDM.

Logopedie

ČT 14:45-16:15

Věk 4-10

DDM Hluk

Přijímáme náhradníky

Vedoucí Mgr. Eva Kubišová. LOGOPEDICKÝ KROUŽEK - Brousíme si jazýčky - 1.pololetí Smyslem těchto logopedických chvilek je zejména procvičení a uvolnění artikulačních orgánů. Jeho nedílnou součástí bude i práce s dechem, rozvíjení jemné a hrubé motoriky. Při práci s dětmi využíváme nejrůznější logopedické pomůcky, obrázkový materiál, pohádky, pracovní listy a hry podporující komunikaci. Zábavnou a hravou formou dochází k procvičení, upevnění a fixaci daných hlásek. Kroužek bude 1x týdně 15 minut. Trénujeme s dětmi hlasovou hygienu. Nezapomínáme na gymnastiku jazýčku. Klademe důraz na správné postavení mluvidel. Používáme foukací kuličky, zrcadla, říkadla, básničky aj.

Mažoretková přípravka

ST 15:00-16:00

Věk 4-6

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 2 místa

Hlavní vedoucí mažoretek: Vendula Marková Trenérky a vedoucí skupiny: Vendula Marková Sportovně pohybový kroužek pro nejmenší děvčátka. Náplní kroužku je především základní pohybová průprava, cvičení na správné držení těla, získání rytmiky, naučení se základům pochodu,orientaci v prostoru a správné držení a základy práce s hůlkou. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina týdně. Kroužek je nesoutěžní a děvčátka se předvedou na různých vystoupeních, především na přehlídce pro rodiče "Už je tu máj". Kroužek určen pro děvčátka z MŠ (ročník nar. 2019,2018,2017 - nové i stávající členky, stávající členky narozeny v roce 2017 patří do jiné maž. skupiny). Pokud si nejste jisti se zařazením Vašeho dítěte, kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme. - KONTAKTUJTE VEDOUCÍ MAŽORETEK VENDULU MARKOVOU (702 065 347) O zahajovací schůzce a prvním tréninku budete informováni.

mažoretky - BabyHlučanky

ÚT 14:00-15:00

Věk 6-8

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední místo!

Hlavní vedoucí mažoretek: Vendula Marková Trenérky a vedoucí skupiny: Vendula Marková Sportovně pohybový kroužek pro děvčata. Náplní kroužku je především skupinová choreografie, tanec, orientace v prostoru, vzájemná spolupráce skupiny jako celku a twirlingová technika práce s hůlkou. Může se jednat o soutěžní skupinu, která během roku nacvičuje jednu soutěžní choreografii (pódiová formaci) se kterou mimo soutěže vystupuje i na vystoupení. O tom zda bude skupina soutěžní, se rozhodne během prvního půl roku. Týdenní hodinová dotace ZÚ je hodina. V případě, že bude skupina soutěžní: Děvčata se musí povinně účastnit každého soustředění a mimořádného nácviku před soutěží. Kroužek je určen pro nové členky a členky, které již v loňském roce navštěvovaly mažoretkovou přípravku a jsou narozeny roč. 2017,2016,2015. Pokud si nejste jisti se zařazením Vašeho dítěte, kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme. KONTAKTUJTE VEDOUÍ MAŽORETEK VENDULU MARKOVOU (702 065 347) O zahajovací schůzce a prvním tréninku budete informováni. PRAVIDELNÉ TRÉNINKY PŘES ROK: - útěrý 14:00-15:00 DDM Hluk PŘIHLÁŠENÍM DO KROUŽKU MAŽORETKY SOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI: - pravidelná docházka na trénincích (vyjma zdravotních důvodů) + přidaný trénink před soutěží, či od pololetí – dle situace - účast na předem stanovených soustředěních - účast na všech naplánovaných soutěžích (vyjma vážných zdravotních důvodů) - úhrada všech finančních výdajů během soutěžní sezóny Do výdajů během soutěžní sezóny je započítáno: zápisné na oba tréninky, úhrada obou soustředění, poplatek za členství ve svazu, poplatky za každou soutěž (účast na ní), pořízení nového kostýmu.

mažoretky - Hlučanky

PO 17:00-19:00, PÁ 16:00-18:00

Věk 12-18

2 900 Kč / rok

ZŠ Hluk

Poslední místo!

Hlavní vedoucí mažoretek: Vendula Marková Trenérky a vedoucí skupiny: Vendula Marková, Kateřina Dufková PROSÍME O PŘIHLÁŠENÍ MAŽORETEK NEJPOZDĚJI DO 14. 7. 2023. Sportovně pohybový kroužek pro děvčata. Náplní kroužku je především skupinová choreografie, tanec, orientace v prostoru, vzájemná spolupráce skupiny jako celku a twirlingová technika práce s hůlkou. Jedná se o soutěžní skupinu, která během roku nacvičuje dvě soutěžní choreografie (pódiová formace a pochodové defilé). Týdenní hodinová dotace ZÚ jsou 4 hodiny. Tréninky jsou dvakrát týdně 2 hodiny. Kroužek je určen pro stávající členky Smajlinek a Minivčeliček a nové členky, které jsou narozeny roč. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Pokud si nejste jisti se zařazením Vašeho dítěte, kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme. KONTAKTUJTE HLAVNÍ VEDOUCÍ MAŽORETEK VENDULU MARKOVOU (702 065 347) PRAVIDELNÉ TRÉNINKY PŘES ROK: - pondělí 17:00-19:00 (sál obecní restaurace) - pátek 16:00-18:00 (tělocvična ZŠ) Pokud dceru do mažoretek přihlásíte i na novou sezónu 2023/2024 prosím, abyste si pečlivě nastudovali níže uvedené podmínky: - pravidelná docházka na trénincích (vyjma zdravotních důvodů) - účast na předem stanovených soustředěních - účast na všech naplánovaných soutěžích (vyjma vážných zdravotních důvodů) - úhrada všech finančních výdajů během soutěžní sezóny Do výdajů během soutěžní sezóny počítám: zápisné na oba tréninky, úhrada obou soustředěních, poplatek za členství ve svazu, poplatky za každou soutěž (účast na ní), pořízení nového kostýmu (v případě, že se nám podaří prodat staré kostýmy, tak vždy jen poměrnou část).

mažoretky - Kočičky

PO 15:30-17:30, ST 16:30-18:30

Věk 9-12

2 900 Kč / rok

ZŠ Hluk

Přijímáme náhradníky

Hlavní vedoucí mažoretek: Vendula Marková Trenérky a vedoucí skupiny: Kateřina Možnárová, Vanessa Tesaříková PROSÍME O PŘIHLÁŠENÍ MAŽORETEK NEJPOZDĚJI DO 14. 7. 2023. Sportovně pohybový kroužek pro děvčata. Náplní kroužku je především skupinová choreografie, tanec, orientace v prostoru, vzájemná spolupráce skupiny jako celku a twirlingová technika práce s hůlkou. Jedná se o soutěžní skupinu, která během roku nacvičuje dvě soutěžní choreografie (pódiová formace a pochodové defilé). Týdenní hodinová dotace ZÚ jsou 4 hodiny. Tréninky jsou dvakrát týdně 2 hodiny. Kroužek je určen pro stávající členky Kočiček a nové členky, které jsou narozeny roč. 2014, 2013, 2012 nebo 2011. Pokud si nejste jisti se zařazením Vašeho dítěte, kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme. KONTAKTUJTE HLAVNÍ VEDOUCÍ MAŽORETEK VENDULU MARKOVOU (702 065 347) PRAVIDELNÉ TRÉNINKY PŘES ROK: - pondělí 16:00-18:00 (tělocvična ZŠ) - středa 16:30-18:30 (sál obecní restaurace) PŘIHLÁŠENÍM DO KROUŽKU MAŽORETKY SOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI: - pravidelná docházka na trénincích 2x týdně po 2 hodinách (vyjma zdravotních důvodů) - účast na předem stanovených soustředěních - účast na všech naplánovaných soutěžích (vyjma vážných zdravotních důvodů) - úhrada všech finančních výdajů během soutěžní sezóny Do výdajů během soutěžní sezóny je započítáno: zápisné na oba tréninky, úhrada obou soustředěních, poplatek za členství ve svazu, poplatky za každou soutěž (účast na ní), pořízení nového kostýmu.

mažoretky - miniformace

PO 16:00-17:00

Věk 12-14

1 500 Kč / rok

ZŠ Hluk

Obsazeno

Vedoucí Vendula Marková. TRENÉRKY: Vendula Marková, Kateřina Dufková Sportovně pohybový kroužek pro vybrané jednotlivce z řad mažoretek. Tento kroužek se zaměřuje na individuální přístup pro talentované slečny, které se chtějí zlepšovat nad rámec svých mažoretkových skupin a chtějí soutěžit v disciplíně miniformace. Kroužek je tedy určen především pro mimořádně nadané, stávající členky maž. skupin a podmínkou pro přihlášení je loňská účast v tomto kroužku. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina. Děvčatům bude nabídnuto trénovat navíc a zlepšovat se ve svém sportu, tréninky před soutěží budou přidávány dle situace, pokud to bude potřeba.

mažoretky - MiniHlučanky

ST 16:30-18:30

Věk 6-8

2 100 Kč / rok

ZŠ Hluk

Poslední místo!

Hlavní vedoucí mažoretek: Vendula Marková Trenérky a vedoucí skupiny: Vendula Jančová, Iva Turčinová PROSÍME O PŘIHLÁŠENÍ MAŽORETEK NEJPOZDĚJI DO 14. 7. 2023. Sportovně pohybový kroužek pro děvčata. Náplní kroužku je především skupinová choreografie, tanec, orientace v prostoru, vzájemná spolupráce skupiny jako celku a twirlingová technika práce s hůlkou. Jedná se o soutěžní skupinu, která během roku nacvičuje jednu soutěžní choreografii (pódiová formaci) se kterou mimo soutěže vystupuje i na vystoupení. Týdenní hodinová dotace ZÚ jsou 2 hodiny. Tréninky jsou jednou týdně 2 hodiny a jednou měsíčně je tříhodinové víkendové soustředění. Děvčata se musí povinně účastnit každého soustředění a mimořádného nácviku před soutěží. Kroužek je určen pro stávající členky MiniHlučanek a členky, které již v loňském roce navštěvovaly mažoretkovou přípravku a jsou narozeny roč. 2017,2016,2015 nebo pro zcela nové členky narozeny v roce 2016 a 2015 (nové členky nar. v roce 2017 spadají do mažoretkové přípravky. Pokud si nejste jisti se zařazením Vašeho dítěte, kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme. KONTAKTUJTE VEDOUÍ MAŽORETEK VENDULU MARKOVOU (702 065 347) Zahajovací informační schůzka proběhne ve středu v rámci prvního tréninku 13. 9. 2022 od 16:30 na DDM. PRAVIDELNÉ TRÉNINKY PŘES ROK: - středa 16:30-18:30 (tělocvična ZŠ) Drobná změna by po domluvě byla možna, pokusíme se najít vhodný termín pro všechny. PŘIHLÁŠENÍM DO KROUŽKU MAŽORETKY SOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI: - pravidelná docházka na trénincích 1x týdně po 2 hodinách (vyjma zdravotních důvodů) + přidaný trénink před soutěží, či od pololetí – dle situace - účast na předem stanovených soustředěních - účast na všech naplánovaných soutěžích (vyjma vážných zdravotních důvodů) - úhrada všech finančních výdajů během soutěžní sezóny Do výdajů během soutěžní sezóny je započítáno: zápisné, úhrada obou soustředění, poplatek za členství ve svazu, poplatky za každou soutěž (účast na ní), pořízení nového kostýmu.

mažoretky - sóla, dua, tria (ČTVRTEK)

ČT 15:30-17:00

Věk 5-18

2 200 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední místo!

Vedoucí Vendula Marková. TRENÉRKY: Simona Mošťková Sportovně pohybový kroužek pro jednotlivce z řad mažoretek. Tento kroužek se zaměřuje na individuální přístup pro talentované slečny, které se chtějí zlepšovat nad rámec svých mažoretkových skupin a chtějí soutěžit v sólových disciplínách. Kroužek je tedy určen především pro mimořádně nadané, stávající členky maž. skupin a podmínkou pro přihlášení bude konzultace s vedoucím a případné splnění talentové zkoušky. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1,5 hodina. Děvčatům bude nabídnuto trénovat navíc a zlepšovat se ve svém sportu, tréninky před soutěží budou přizpůsobeny každému jednotlivci zvlášť. *Pokud vidíte obsazeno, zkuste kontaktovat vedoucí, třeba ještě není stop stav, který je nastaven na 5 choreografií.

Mažoretky - sóla, dua, tria (ČTVRTEK) II.

ČT 17:30-18:30

Věk 5-18

2 200 Kč / rok

ZŠ Hluk

Obsazeno

Vedoucí Vendula Marková TRENÉRKY: Kateřina Možnárová Sportovně pohybový kroužek pro jednotlivce z řad mažoretek. Tento kroužek se zaměřuje na individuální přístup pro talentované slečny, které se chtějí zlepšovat nad rámec svých mažoretkových skupin a chtějí soutěžit v sólových disciplínách. Kroužek je tedy určen především pro mimořádně nadané, stávající členky maž. skupin a podmínkou pro přihlášení bude konzultace s vedoucím a případné splnění talentové zkoušky. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina. Děvčatům bude nabídnuto trénovat navíc a zlepšovat se ve svém sportu, tréninky před soutěží budou přizpůsobeny každému jednotlivci zvlášť. *Pokud vidíte obsazeno, zkuste kontaktovat vedoucí, třeba ještě není stop stav, který je nastaven na 5 choreografií.

mažoretky - sóla, dua, tria (ÚTERÝ)

ÚT 15:30-17:00

Věk 5-18

2 200 Kč / rok

ZŠ Hluk

Obsazeno

Vedoucí Vendula Marková. TRENÉRKY: Vendula Marková, Lucie Kadlčková Sportovně pohybový kroužek pro jednotlivce z řad mažoretek. Tento kroužek se zaměřuje na individuální přístup pro talentované slečny, které se chtějí zlepšovat nad rámec svých mažoretkových skupin a chtějí soutěžit v sólových disciplínách. Kroužek je tedy určen především pro mimořádně nadané, stávající členky maž. skupin a podmínkou pro přihlášení bude konzultace s vedoucím a případné splnění talentové zkoušky. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1,5 hodina. Děvčatům bude nabídnuto trénovat navíc a zlepšovat se ve svém sportu, tréninky před soutěží budou přizpůsobeny každému jednotlivci zvlášť. *Pokud vidíte obsazeno, zkuste kontaktovat vedoucí, třeba ještě není stop stav, který je nastaven na 5 choreografií.

mažoretky - vlajky

PÁ 15:00-16:00, SO 09:00-11:00

Věk 12-18

1 650 Kč / rok

ZŠ Hluk

Přijímáme náhradníky

Hlavní vedoucí mažoretek: Vendula Marková Trenérky a vedoucí skupiny: Simona Mošťková PROSÍME O PŘIHLÁŠENÍ MAŽORETEK NEJPOZDĚJI DO 14. 7. 2023. Sportovně pohybový kroužek pro děvčata. Náplní kroužku je především pochodová choreografie s načiním „vlajka“, tanec, orientace v prostoru, vzájemná spolupráce skupiny jako celku a pokročilejší twirlingová technika práce s hůlkou na které je vlajka. Tréninky jsou jednou týdně 90 minut a jednou za čas může být i víkendové soustředění. V případě naplnění minimální kapacity (tj. 6 děvčat) se jedná o soutěžní kroužek, pokud se nenaplní minimální kapacita, nebude považován za soutěžní, ale probíhat bude i tak. Děvčata se musí povinně účastnit každého tréninku, soustředění a mimořádného nácviku před soutěží. PRAVIDELNÉ TRÉNINKY PŘES ROK: Pravděpodobně v pátek, upřesníme koncem léta. V případě nejasností kontaktujte hlavní vedoucí mažoretek Vendulu Markovou. (702 065 347) Kroužek pro stávající členky. O zahajovací informační schůzce Vás budeme informovat.

Minibalet

ČT 17:00-18:00

Věk 3-5

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Přijímáme náhradníky

Vedoucí Aneta Ševčíková. Kroužek pro malé děti ve věku od 3 do 5 let. Děti by se seznamovaly se základními baletními prvky a pozicemi formou hry pro děti MŠ. Cílem je rozvoj nadání a osvojování taneční techniky za pomoci klasické a moderní hudby. Jednoduše řečeno balet pro malé děti. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina. Informační schůzka proběhne 21. 9. 2023 v rámci zahajovací hodiny.

Minichobotničky

ST 09:00-10:30

Věk 2-4

1 350 Kč / rok

DDM Hluk

Přijímáme náhradníky

Vedoucí Mgr. Petra Dohnalová Kroužek pro rodiče s dětmi, kde si budeme společně hrát, tvořit a poznávat svět. Kroužek Minichobotničky se zaměří na hry, získávání sociálních dovedností, přípravu dětí do kolektivu, aktivity rozvíjející hrubou i jemnou motoriku, říkanky a mnoho dalšího. V každé lekci bude část zaměřená na pedagogem řízenou činnost (délka a náročnost se bude přizpůsobovat potřebám dětí) a část věnována volné hře dětí v našem hracím koutku. Organizace bude jiná než loni. Schůzky budou jednou týdně v délce 90 minut a přihlašování je nastaveno jako u jiných kroužků. Permanentky jsou zrušeny, zápisné do kroužku je možno uhradit za první pololetí a pak za druhé pololetí.

Minipopdance

ÚT 17:00-18:00

Věk 4-5

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Vedoucí Aneta Ševčíková. Tanečně pohybový kroužek,ve kterém děti cvičí hravou a nenásilnou formou. V jednotlivých hodinách se snažíme rozvíjet jejich flexibilitu, správné držení těla, koordinaci pohybů. Využíváme různých her, cvičení, říkanek a písniček. Týdenní hodinová dotace je 1 hodina. Informační schůzka proběhne během první lekce 19. 9. 2023 v rámci zahajovací hodiny.

Mlsná vařečka

ST 15:00-17:00

Věk 8-15

1 500 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 2 místa

Vedoucí Mgr. Michaela Jančová. Kroužek je určen pro děti, které láká objevit tajemství kuchyně. Naučí se samostaně připravovat různé pokrmy. Děti se v průběhu hodin aktivně zapojují v jednotlivých přípravných pracích a vaření. Mohou si tak v praxi vyzkoušet, k čemu je doma mnohdy nepustí. Hodinová dotace - jedenkrát za 14 dní 2 hodiny. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat e-mailem.

Modelářský kroužek

ČT 17:30-19:00

Věk 8-99

1 350 Kč / rok

ZŠ Hluk

Přijímáme náhradníky

Vedoucí Ing.Jan Miklenda. Náplní kroužku bude výstavba modelového kolejiště a to formou jednotlivých modulů. Preferované měřítko H0 (není podmínkou). Seznámení s různými modelářskými technologiemi a jejich použití při tvorbě kolejiště i vozidel. Dále seznámení se se zákonitostmi skutečné železnice, jejími dopravními a návěstními předpisy a dalšími pravidly. Převedení těchto záležitostí do modelového provozu a tvorby modelů. Účast na výstavách a modelářských setkání. Exkurze na skutečné železnici. Informace o konání zahajovací schůzky bude zaslána přihlášeným členům e-mailem.

Myslivecký kroužek

PÁ 16:00-18:00

Věk 7-18

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 3 místa

Vedoucí Zdeněk Mitáček. Na pravidelných setkáních se seznámíme s významem a životem naší zvěře a společně s ní budeme objevovat zákonitosti přírody. Budeme spolu vyrážet ven a zažijeme spoustu dobrodružství. Hodinová dotace - 2 hodiny jedenkrát za 14 dní. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat e-mailem.

Popdance

ST 17:00-18:00

Věk 6-11

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 3 místa

Vedoucí Aneta Ševčíková. Tanečně pohybový kroužek, ve kterém je cílem v dětech probudit lásku k tanci a pohybu samotnému. Děti se seznámí se základy různých tanečních stylů, rozvíjí flexibilitu svého těla, správné držení těla. Naučené kroky a krokové variace pak použijí v choreografii na moderní hudbu. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina. Tréninky probíhají jednou týdně. Informační schůzka proběhne během první lekce 20. 9. 2023 v rámci zahajovací hodiny.

Rybáři

PÁ 16:00-18:00

Věk 8-15

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Vedoucí Milan Prachař. Rybářský kroužek je pro děti 2.-9. tříd ZŠ. Výuka probíhá 1x za 14 dnů v klubovně DDM 120 minut. Děti začínají od základů znalostí z rybářství a ti nejlepší končí závěrečnou zkouškou se získáním rybářského průkazu. Na podzim a na jaře budou chodit děti k hlucké přehradě, kde nacvičí praktické dovednosti a budou plnit úkoly. Schůzky budou probíhat pravidelně v lichém týdnu v pátek od 16 do 18 hod. Zahajovací schůzka bude 29.9.v 16.00 na DDM.

Sportík pro kluky a holky

PO 15:00-16:00

Věk 6-12

1 100 Kč / rok

ZŠ Hluk

Volno

Vedoucí Vendula Marková. Sportík je určen pro všechny kluky a holky, které baví pohyb a sport. V průběhu schůzek si děti protáhnou celé tělo a zahrají si nejrůznější sportovní a pohybové hry. Děti ve Sportíku zlepšují své individuální sportovní výkony, zároveň je aktivně podporován smysl pro týmového ducha. Bonusem je pak také celkové zlepšení fyzické kondice dětí. Časová dotace ZÚ je 1 hodina. Zahajovací schůzka s informacemi pro rodiči proběhne při první lekci 18. 9. 2023 15:00 v tělocvičně ZŠ Hluk. V případě dotazů nás kontaktujte.

Taneční 9. tříd

PO 14:30-16:30

Věk 14-16

300 Kč / rok

Sportovní hala

Volno

Vedoucí Mgr. Petra Prajzová. Cílem kroužku je nacvičit taneční vystoupení, které děti předvedou v rámci předtančení na rodičovském plese v únoru 2023. Tanečníci se naučí základním tanečním krokům valčíku, polonézy, polky, atd. Po zahajovacím předtančení zatančí sólo s rodiči. Nácvik probíhá jednou týdně na sportovní hale. Začátkem září proběhne při třídních schůzkách na ZŠ informační schůzka s rodiči a vedoucí kroužku. Cena za kroužek je pro žáka 300 Kč, Rodičovské sdružení uhradí zbývajících 300 Kč.

Trampolínky - mladší

ČT 15:00-16:00

Věk 6-9

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Vedoucí Vendula Marková. Skákání na trampolínkách je druh aerobního cvičení, při kterém zapojujeme všechny svaly těla. Toto cvičení považujeme za jedno z nejlepších kardio cvičení vůbec. Během lekce budeme skákat na různé styly hudby a střídat rychlé, pomalé tempo, tak abychom se pořádně zahřály a zvládaly tempo skoordinovat s dechem. Během hodiny budeme kombinovat nové choreografie s těmi stálými a taky zařadíme krátné posilování středu těla přímo na trampolínkách, toto posilování je pro správné skákání velmi důležité. Děti během roku budou také nacvičovat choreografii na trampolínkách se kterou vystoupí na různých sportovních či kulturních akcích, ale hlavně na naší přehlídce činností s názvem Už bude máj. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina. Zahajovací schůzka s informacemi pro rodiče proběhne před zahájením první lekce 21. 9. 2023 v 15:00 na DDM.

Trampolínky - starší

ČT 14:00-15:00

Věk 10-14

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 2 místa

Vedoucí Vendula Marková. Skákání na trampolínkách je druh aerobního cvičení, při kterém zapojujeme všechny svaly těla. Toto cvičení považujeme za jedno z nejlepších kardio cvičení vůbec. Během lekce budeme skákat na různé styly hudby a střídat rychlé, pomalé tempo, tak abychom se pořádně zahřály a zvládaly tempo skoordinovat s dechem. Během hodiny budeme kombinovat nové choreografie s těmi stálými a taky zařadíme krátné posilování středu těla přímo na trampolínkách, toto posilování je pro správné skákání velmi důležité. Děti během roku budou také nacvičovat choreografii na trampolínkách se kterou vystoupí na různých sportovních či kulturních akcích, ale hlavně na naší přehlídce činností s názvem Už bude máj. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina. Zahajovací schůzka s informacemi pro rodiče proběhne po skončení první lekce 21. 9. 2023 v 15:00 na DDM.

Tvorba webových stránek

ČT 15:00-17:00

Věk 11-99

1 100 Kč / rok

ZŠ Hluk

Přijímáme náhradníky

Vedoucí Mgr. Miroslav Warchil. Základní předpoklady - běžná práce s počítačem v operačním systému Windows (používání webového prohlížeče. Cílem kroužku tvorby webových stránek je poskytnout všem zájemcům dobré základy, které jim umožní začít tvořit vlastní webové stránky a přizpůsobovat si je podle svých představ. V průběhu roku si každý účastník založí své vlastní stránky dostupné na vlastní webové adrese. Tyto stránky budeme během roku rozšiřovat a vylepšovat a zkoušet s nimi různé zajímavé věci. Nejprve si vysvětlíme, jak funguje internet a co všechno se děje, když do prohlížeče zadáme adresu webové stránky. Naučíme se jazyk HTML a vyzkoušíme si, jak s jeho pomocí tvořit obsah webových stránek. Dále budeme potřebovat i základní znalost kaskádových stylů (CSS), které nám umožní dát našim stránkám hezký vzhled a také používat různé grafické efekty. Abychom mohli pohodlně a efektivně pracovat, tak si také osvojíme práci s různými programy a nástroji, které nám tvorbu webových stránek usnadní a urychlí. Důležitým prvkem bude také týmová spolupráce. Budeme sdílet své nápady, pomáhat si, poučíme se z našich chyb a budeme prezentovat dosažené výsledky. Informace o konání zahajovací schůzky bude zaslána přihlášeným členům e-mailem.

Výtvarný kroužek - mladší

ST 15:45-16:45

Věk 5-7

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 4 místa

Vedoucí Mgr. Michaela Hrdinová Výtvarný kroužek je určen pro tvořivé děti, které rády kreslí a malují. U všech aktivit bude kladen důraz především na rozvoj fantazie, kreativity a prožitek. Kroužek bude probíhat 1x týdně, délka schůzky je 60 min. O zahajovací informační schůzce Vás budeme informovat e-mailem.

Výtvarný kroužek - starší

ÚT 16:00-17:30

Věk 8-12

1 350 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Vedoucí Kristýna Hartlová, DiS. Výtvarný kroužek je určen pro tvořivé děti, které rády kreslí a malují. U všech aktivit bude kladen důraz především na rozvoj fantazie, kreativity a prožitek. Kroužek bude probíhat 1x týdně, délka schůzky je 90 min. O zahajovací informační schůzce Vás budeme informovat e-mailem.

Zábavné doučování angličtiny

ČT 16:30-17:30

Věk 11-15

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 2 místa

Vedoucí Mgr. Johana Dohnalová. Kroužek je zaměřen na aktivizační a komplexní metody vzdělávání AJ. Aktivity kroužku jsou zaměřeny na zlepšení komunikačních dovedností dětí v anglickém jazyce prožitkovými metodami. Cílem klubu je prohloubit znalosti získané ve výuce ZŠ, a také nabít sebevědomí při používání anglického jazyka v mluveném projevu. Zahajovací schůzka bude 21.9. Předpokládaný termín schůzek je čtvrtek 16.30 - 17.30(změna termínu vyhrazena).

Zábavné tvoření

PO 14:00-15:30

Věk 7-12

1 350 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Vedoucí Mgr. Michaela Hrdinová Kroužek je určen pro děti, které rády tvoří. U všech aktivit bude kladen důraz především na rozvoj fantazie, kreativity a prožitek. Budeme používat a kombinovat nejrůznější materiály (papír, přírodniny, korálky...). Vyzkoušíme si různé výtvarné techniky. Kroužek bude probíhat 1x týdně, délka schůzky je 90 min. O zahajovací informační schůzce Vás budeme informovat e-mailem.

Žarúžek

PO 16:00-17:00

Věk 6-12

1 100 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 2 místa

Vedoucí Mgr. Michaela Hrdinová a Kateřina Říhová. Kroužek je pro děti od 6 do 12 let. Děti se formou her seznamují s lidovými tradicemi a zvyky. Učí se také lidové písně a jednoduché tance. Kroužek bude v délce 1 hodina týdně. Zahajovací schůzka bude 18.9.2023.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.