Kroužky 2020/2021

Počet nalezených kroužků: 48

Angličtina pro dospělé

Věk 18-99

1 300 Kč / rok

ZŠ Hluk

Volno

Základní kurz je zaměřen na postupné zvládnutí nejdůležitějších oblastí mluvnice a slovní zásoby anglického jazyka s cílem dorozumět se v běžných situacích. Informace k úvodní lekci: V úvodní hodině bude zadán všem účastníkům vstupní test z důvodu ověření znalostí anglického jazyka a zjištění jazykové úrovně. Na základě výsledků vstupního testu bude účastníkům sdělen typ učebnice. První dvě hodiny budou věnovány fonetice a fonologii, účastnici tak budou mít dostatek času na pořízení učebnice. Kurz je veden "přímou metodou", což znamená, že zahrnuje intenzivní gramatická cvičení a cvičení na rozvoj slovní zásoby s důrazem na důkladné procvičení látky. Tato metoda také podporuje upevnění stále opakovaných větných vzorců a jejich uložení do dlouhodobé paměti. Při správném použití této metody dochází ke zlepšení vyjadřovacích schopností, plynulosti řeči a mimo jiné i ke ztrátě zábran cizí jazyk aktivně používat.

Cvičení rodičů s dětmi

PÁ 09:00-10:00

Věk 0-50

600 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 3 místa

Pohybově sportovní kroužek, ve kterém se zapojí jak děti, tak rodiče. Děti získají pohybové dovednosti, sociální vazby a rodiče protáhnou své tělo. Přihlášku je potřeba vyplnit na jméno dítěte. Týdenní hodinová dotace je 1 hodina. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Cvičení s pompony

ÚT 15:30-17:00

Věk 10-15

600 Kč / rok

Sportovní hala

Přijímáme náhradníky

Tento taneční kroužek je určen pouze pro vybrané mažoretky skupiny Minivčeličky. Náplní kroužku je taneční vystoupení za použití pomponů a vytváření různých vizuálních efektů. Kroužek probíhá 1x týdně 90 minut. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA s rodiči bude 21.8.2020 v 17:00 na DDM.

Cvičení s vlajkami

PÁ 17:30-18:30

Věk 12-20

600 Kč / rok

ZŠ Hluk

Poslední 2 místa

Tento tanečně pohybový kroužek je určen pouze pro vybrané mažoretky, které se v předchozích letech účstnily soutěží s vlajkami. Kroužek probíhá 1x týdně 90 minut. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA s rodiči bude 24.8.2020 v 16:30 na DDM.

Doučování I.

Věk 7-15

3 840 Kč / rok

ZŠ Hluk

Poslední 3 místa

Individuální doučování žáků prvního stupně ZŠ, případně doučování českého jazyka pro žáky druhého stupně. Lze se zaměřit i na přípravu na přijímací zkoušky na střední školu. V každém pololetí proběhne 16 hodinových schůzek.

Doučování II.

Věk 11-19

3 840 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 3 místa

Individuální doučování matematiky pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty středních škol. Lze se zaměřit i na přípravu na přijímací zkoušky na střední školu. V každém pololetí proběhne 16 hodinových schůzek.

Dramaťáček

Věk 8-12

600 Kč / rok

ZŠ Hluk

Poslední 4 místa

V kroužku se učíme spolupracovat v kolektivu, rozvíjíme slovní zásobu, prohlubujeme znalost mluveného slova, zaměřujeme se i na pohybový projev, dbáme na správnou výslovnost, poznáváme a učíme se používat různé výrazové prostředky. Všechno, co se učíme, zúročíme v divadelních představeních popř. v pásmu dramatických scének.

English club - pro děti

PÁ 14:00-15:30

Věk 9-14

1 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední místo!

Tato nová zájmová činnost DDM je zaměřena na aktivizační a komplexní metody vzdělávání AJ. Zápisné je hrazeno ze Šablon a tudíž pro děti je přihlášení a účast v klubu bezplatná. Pokud je však účastník do klubu přihlášen, je pro něj docházka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem omluvena. Hlavní aktivity klubu jsou "filmový klub v AJ" - společné a komentované promítání filmů v AJ, dramatická výchova v cizím jazyce (např. jednoduché zpracování pohádky), skupinová práce - např. překlady textů písní z AJ do češtiny, projektová výuka v cizím jazyce zaměřena na běžný život. Klub bývá pravidelně 1x týdně 90 minut. Činnost klubu je zahájena hned 1.9.2020. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA s rodiči bude 3.9.2020 v 16:00 na DDM Před odesláním přihlášky vložte slevový kód: MADVHHH4E8AD

FS Okluky

PÁ 18:00-20:00

Věk 15-99

900 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Foklorní soubor. Udržování a zachovávání tradic v jejich taneční a pěvecké podobě. Na trénincích se pracuje na zlepšování tanečního projevu členů (sólový a párový tanec), zvyšování flexibility těla, fyzických schopností a výrazu tanečníka. Týdenní hodinová dotace je 2 hodiny. Jednou měsíčně proběhne soustředění v rozsahu 3 hodin.

Hluboček

PO 17:00-18:00

Věk 11-16

600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Dětský folklorní soubor Hluboček funguje v Hluku od roku 2001. Je zaměřen na výuku písní a tanců z okolí. Členové se také seznamují s tradicemi a zvyky. Během pravidelných schůzek se učí správnému držení těla a věnují se taneční průpravě. Hluboček pravidelně vystupuje v Hluku a okolí. Kroužek bývá jednu hodinu týdně. Zahajovací schůzka bude 21. 9. 2020 v 17.00 hodin na dvorku za DDM.

Jóga pro předškoláky

ČT 16:00-17:00

Věk 3-6

350 Kč / rok

DDM Hluk

Přijímáme náhradníky

Pohybový kroužek. Ke klasickým jógovým pozicím dětem pomůže znázorňovaní zvířat a věcí kolem nás. Hravým způsobem propojují pohyb nebo relaxaci s mentálními technikami, které rozvíjí děti na mnoha úrovních. Kroužek proběhne formou 10 hodinových lekcí. První lekce se bude konat 1. 10. 2020 v 16:00 v sále na DDM. Vlastní karimatky s sebou, na lekci nejsou nutné přezůvky, děti cvičí bosé, láhev s pitím vítána.

Keramika - pokročilí

PO 16:00-18:00

Věk 10-16

900 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

V kroužku se seznámíme se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budeme v tvořivém procesu setkávat. Díky práci s hlínou si děti zlepší jemnou i hrubou motoriku a můžou projevit své výtvarné cítění. Během roku si odnesou spoustu vlastoručně vytvořených výrobků, na kterých si jednotlivé techniky budou zkoušet v praxi. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA proběhne v pondělí 21.9.2020 v 16:30 na DDM.

Keramika - začátečníci

PO 14:00-16:00

Věk 6-9

900 Kč / rok

DDM Hluk

Přijímáme náhradníky

V kroužku se seznámíme se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budeme v tvořivém procesu setkávat. Díky práci s hlínou si děti zlepší jemnou i hrubou motoriku a můžou projevit své výtvarné cítění. Během roku si odnesou spoustu vlastoručně vytvořených výrobků, na kterých si jednotlivé techniky budou zkoušet v praxi. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA proběhne v pondělí 21.9.2020 v 16:00 na DDM.

Keramika pro dospělé

PO 19:00-21:00

Věk 18-99

1 500 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Večerní setkání, pohoda a ruce v hlíně. Účastnící se seznámí se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budeme v tvořivém procesu setkávat. Modelovat a tvořit se bude jak na základě zadaných témat, ale také podle své vlastní fantazie, aktuálních potřeb a chutí. Setkání budou probíhat vždy jednou za 14 dní v dvouhodinovém bloku, předpokládaný den konání je pondělí. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA bude 21.9.2020 v 18:00 na DDM.

Klub Kamarádi

ÚT 14:00-15:30

Věk 8-12

1 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 2 místa

Nově zřízená činnost DDM - klub sociálních a občanských dovedností, který je zaměřen na rozvoj komunikace a pozitivního postoje dětí ke světu kolem sebe. Posiluje v dětech sebevědomí, podporuje jejich iniciativu. Rozvíjeny jsou dovednosti jako například týmová spolupráce a komunikace. Klub zahrnuje projektovou výuku, dobrovolnické aktivity, rolové hry a podobně. Zápisné je hrazeno z peněz Evropské unie, tudíž je členství dětí v klubu bezplatné. Pokud je však účastník do klubu přihlášen, jeho docházka je povinnná, nepřítomnost ,musí omluvit zákonný zástupce. Činnost klubu bude pravidelně 1x týdně 90 minut. Zahajovací schůzka s rodiči bude 22. 9. 2020 v 16:00 na DDM. Před odesláním přihlášky vložte slevový kód: Před odesláním přihlášky vložte slevový kód: MADVHHH4E8AD

Košuláček

PO 17:00-18:00

Věk 4-7

600 Kč / rok

DDM Hluk

Přijímáme náhradníky

Děti se formou her seznamují s lidovými tradicemi a zvyky. Učí se také lidové písně a jednoduché tanečky. Kroužek bývá hodinu týdně. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Logopedie

PO 14:15-15:30

Věk 4-10

600 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 4 místa

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK - Brousíme si jazýčky Smyslem těchto logopedických chvilek je zejména procvičení a uvolnění artikulačních orgánů. Jeho nedílnou součástí bude i práce s dechem, rozvíjení jemné a hrubé motoriky. Při práci s dětmi využíváme nejrůznější logopedické pomůcky, obrázkový materiál, pohádky, pracovní listy a hry podporující komunikaci. Zábavnou a hravou formou dochází k procvičení, upevnění a fixaci daných hlásek. Kroužek bude 1x týdně 20 minut. Trénujeme s dětmi hlasovou hygienu. Nezapomínáme na gymnastiku jazýčku. Klademe důraz na správné postavení mluvidel. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat. Používáme foukací kuličky, zrcadla, říkadla, básničky aj.

Maminky v pohybu

Věk 17-50

600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Pestrá nabídka cvičení pro maminky, které zahrnuje především zpevňování postavy, dále pak zdravotní a stabilizační cvičení. Týdenní hodinová dotace je 1 hodina. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Mažoretky Kočičky

ST 14:00-16:00

Věk 7-10

1 000 Kč / rok

Sportovní hala

Poslední místo!

Sportovně pohybový kroužek pro děvčata. Náplní kroužku je především pochodová choreografie, tanec, orientace v prostoru, vzájemná spolupráce skupiny jako celku a twirlingová technika práce s hůlkou. Jedná se o soutěžní skupinu, která během roku nacvičuje jak pódiovou formaci, tak pochodové defilé. Týdenní hodinová dotace ZÚ jsou 2 hodiny. Tréninky jsou jednou týdně 2 hodiny a jednou měsíčně je tříhodinové víkendové soustředění. Děvčata se musí povinně účastnit každého soustředění a mimořádného nácviku před soutěží. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA s rodiči bude 24.srpna 2020 v 15:00 v sále na DDM.

Mažoretky Minivčeličky

PÁ 15:30-17:30

Věk 11-16

1 000 Kč / rok

ZŠ Hluk

Přijímáme náhradníky

Sportovně pohybový kroužek pro děvčata. Náplní kroužku je především pochodová choreografie, tanec, orientace v prostoru, vzájemná spolupráce skupiny jako celku a twirlingová technika práce s hůlkou. Jedná se o soutěžní skupinu, která během roku nacvičuje v tomto ZÚ pódiovou formaci a pochodové defilé. Týdenní hodinová dotace ZÚ jsou 2-3 hodiny. Tréninky jsou jednou týdně 2 hodiny a jednou měsíčně je tříhodinové víkendové soustředění. Děvčata se musí povinně účastnit každého soustředění a mimořádného nácviku před soutěží. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA s rodiči bude 21.8.2020 v 17:00 na DDM v Hluku

Mažoretky přípravka

ÚT 16:00-17:00, ÚT 13:00-14:00

Věk 4-6

600 Kč / rok

DDM Hluk

Přijímáme náhradníky

Sportovně pohybový kroužek pro nejmenší děvčátka. Náplní kroužku je především základní pohybová průprava, cvičení na správné držení těla, získání rytmiky, naučení se základům pochodu,orientaci v prostoru a správné držení a základy práce s hůlkou. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA s rodiči bude v úterý 8. září 2020 v 16:00 hodin v sále na DDM Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina týdně. Kroužek je nesoutěžní a děvčátka se předvedou na různých vystoupeních, především na přehlídce pro rodiče "Už je tu máj".

Mažoretky Růžičky

PO 16:30-18:00

Věk 9-13

1 000 Kč / rok

ZŠ Hluk

Poslední místo!

Sportovně pohybový kroužek pro děvčata. Náplní kroužku je především pochodová choreografie, tanec, orientace v prostoru, vzájemná spolupráce skupiny jako celku a twirlingová technika práce s hůlkou. Jedná se o soutěžní skupinu, která během roku nacvičuje jak pódiovou formaci, tak pochodové defilé. Týdenní hodinová dotace ZÚ jsou 2 hodiny. Tréninky jsou jednou týdně 2 hodiny a jednou měsíčně je tříhodinové víkendové soustředění. Děvčata se musí povinně účastnit každého soustředění a mimořádného nácviku před soutěží. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA s rodiči bude v pondělí 24.8.2020 v 16 hodin na DDM.

Mažoretky Smajlinky PD

PO 15:30-17:00

Věk 9-12

600 Kč / rok

Sportovní hala

Volno

V tomto ZÚ nacvičují děvčata pouze pochodové defilé, plynulý posun skupiny vpřed při předvádění choreografických změn a twirlingových prvků. Týdenní hodinová dotace je 90 minut. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA S RODIČI bude 21.8.2020 v 16 hodin na DDM.

Mažoretky Smajlinky PF

ČT 17:00-19:00

Věk 8-11

1 000 Kč / rok

ZŠ Hluk

Volno

Sportovně pohybový kroužek pro děvčata. Náplní kroužku je především pochodová choreografie, tanec, orientace v prostoru, vzájemná spolupráce skupiny jako celku a twirlingová technika práce s hůlkou. Jedná se o soutěžní skupinu, která během roku nacvičuje v tomto ZÚ pódiovou formaci. Týdenní hodinová dotace ZÚ jsou 2 hodiny. Tréninky jsou jednou týdně 2 hodiny a jednou měsíčně je tříhodinové víkendové soustředění. Děvčata se musí povinně účastnit každého soustředění a mimořádného nácviku před soutěží. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA s rodiči 21.8.2020 v 16:00 v sále na DDM.

Mažoretky Včeličky

PÁ 18:30-20:00

Věk 12-20

700 Kč / rok

ZŠ Hluk

Poslední místo!

Sportovně pohybový kroužek pro děvčata. Náplní kroužku je především pochodová choreografie, tanec, orientace v prostoru, vzájemná spolupráce skupiny jako celku a pokročilejší twirlingová technika práce s hůlkou. Jedná se o soutěžní skupinu, která během roku nacvičuje taneční pódiovou formaci Exhibition corps. Týdenní hodinová dotace ZÚ jsou 1-2 hodiny. Tréninky jsou jednou týdně 90 minut a jednou měsíčně je tříhodinové víkendové soustředění. Děvčata se musí povinně účastnit každého soustředění a mimořádného nácviku před soutěží. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA s rodiči bude 24.8.2020 v 16:30 na DDM.

Minipopdance

ÚT 15:00-16:00

Věk 3-4

600 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední místo!

Tanečně pohybový kroužek,ve kterém děti cvičí hravou a nenásilnou formou. V jednotlivých hodinách se snažíme rozvíjet jejich flexibilitu, správné držení těla, koordinaci pohybů. Využíváme různých her, cvičení, říkanek a písniček. Týdenní hodinová dotace je 1 hodina. Zahajovací schůzka proběhne 23.9.2020 v 16:30 na DDM.

Mladí hlučtí ochránci přírody

Věk 6-15

600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Naším cílem není vychovávat fanatické "ekology", nebo zarputilé ochranáře. Naším cílem je vychovávat děti tak, aby nebyly lhostejné ke svému okolí a městu. Důležité je, aby si každé dítě odnášelo do života kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí a svému městu. Cílem je seznámit děti s místem kde žije, s jeho historií, flórou a faunou formou různých činností a aktivit: výlety do okolí, soutěže, hry, určitou samostatnou prací, populární formou přednášek apod. Program: Seznámení s historií města a jeho okolí, hledání a čištění studánek, hlucká zima, přikrmování ptactva, hlucké jaro - hledání jara, pletení žily, foto soutěž, ekologie - odpad, jeho vznik, třídění a likvidace, populárně naučné přednášky (pozvaní odborníci) na téma Hluk a jeho okolí. Schůzky budou bývat pravidelně každý týden 60 - 90 minut. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Mlsná vařečka

Věk 7-15

800 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Kroužek je určen pro děti, které láká objevit tajemství kuchyně. V hodinách se seznámí nejen se zdravou kuchyní. Děti se v průběhu hodin aktivně zapojují v jednotlivých přípravných pracích a vaření. Mohou si tak v praxi vyzkoušet, k čemu je doma mnohdy nepustí. Hodinová dotace - jedenkrát za 14 dní 2 hodiny. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Myslivecký kroužek

Věk 6-18

600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Na pravidelných setkáních se seznámíme s významem a životem naší zvěře a společně s ní budeme objevovat zákonitosti přírody. Hodinová dotace - 2 hodiny jedenkrát za 14 dní. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Parkour pro začátečníky

ÚT 17:00-18:00

Věk 8-13

600 Kč / rok

ZŠ Hluk

Přijímáme náhradníky

Sportovní kroužek pro kluky a holky od 8 let, kteří rádi zdolávají překážky. ZÚ je zaměřen na získání fyzické zdatnosti, celkové mrštnosti a obratnosti a naučení se základních parkourových technik. Děti budou cvičit na všech nářadích tělocvičny, čímž získají konkrétní pohybové dovednosti. Týdenní hodinová dotace je 1 hodina. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Počítačový kroužek

PÁ 15:30-17:00

Věk 10-15

600 Kč / rok

ZŠ Hluk

Volno

V počítačovém kroužku si rozšíří děti znalosti v MS Office, naučí se základy prograování, práci s grafickými editory (rastrová, vektorová, 3D grafika), vytvoří si svoji webovou stránku, složí si počítač a naučí se základní pojmy informatiky. O termínu zahajovací schůzky vás budeme informovat. Kroužek bude probíhat vždy v pátek 1x za 14 dní 90 minut.

Počítačový kurz pro dospělé

Věk 18-99

1 000 Kč / rok

ZŠ Hluk

Volno

V tomto počítačovém kurzu se naučíte základní orientaci v počítači, základům kancelářských programů jako je balíček MS Office - práce s dokumenty, tvorba prezentací, práce s taulkovým kalkulátorem, tvorba a práce s e-mailovou schránkou včetně pravidel a hromadné korespondence. Dále pak se naučíte jak vyhledávat a ověřovat informace na internetu. Kurz probíhá ve dvouhodinových blocích 1x za 14 dnů (vždy v pátek). O termínu zahajovací schůzky vás budeme informovat.

Popdance - mladší

ST 16:00-17:00

Věk 4-6

600 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 2 místa

Tanečně pohybový kroužek, ve kterém je cílem v dětech probudit lásku k tanci a pohybu samotnému. Děti se seznámí se základy různých tanečních stylů, rozvíjí flexibilitu svého těla, správné držení těla. Naučené kroky a krokové variace pak použijí v choreografii. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina. Tréninky probíhají jednou týdně + občasné víkendové soustředění. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA bude 23.9.2020 v 16:00 na DDM.

Popdance - starší

ÚT 17:00-18:00

Věk 7-15

600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Tanečně pohybový kroužek, ve kterém je cílem v dětech probudit lásku k tanci a pohybu samotnému. Děti se seznámí se základy různých tanečních stylů, rozvíjí flexibilitu svého těla, správné držení těla. Naučené kroky a krokové variace pak použijí v choreografii. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina. Tréninky probíhají jednou týdně + občasné víkendové soustředění. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA bude 23.9.2020 v 17:00 na DDM.

Programování v jazyce Scratch

ÚT 16:00-17:00

Věk 10-15

900 Kč / rok

ZŠ Hluk

Volno

V rámci tohoto kroužku se budeme snažit děti naučit základy programování hravou formou prostřednictvím jazyka Scratch. Pomocí tohoto jazyka je možné snadno vytvářet zábavné grafické hry. Ukážeme si také, že tento jazyk lze použít pro programování robotů Edison, které nám na tento školní rok zapůjčila firma Edhouse s.r.o. Tito roboti jsou nabití zajímavými funkcemi, které děti mohou prostřednictvím jazyka Scratch ovládat - mají k dispozici kola poháněná elektrickými motorky, dvě LED diody, detektor překážek, detektor zvuku, senzor pro sledování čáry a umí i posílat zprávy pomocí infračerveného vysílače a přijímače. Tito šikovní robůtci jsou navíc kompatibilní se stavebnicí LEGO, takže je lze snadno kombinovat a vytvářet různá složitější zařízení a vynálezy. Prostředí pro tvorbu programů v jazyce Scratch je dostupné zdarma online (např. na stránkách https://scratch.mit.edu/projects/editor/, takže děti mohou pokračovat v učení a tvoření i doma.

Rope skipping

Věk 8-15

900 Kč / rok

Sportovní hala

Volno

Tam kde končí skákání přes švihadlo, začíná Ropeskipping - pohybové aktivity s využitím různě dlouhých švihadel. Děti se naučí základní správnou techniku skoku, triky se švihadlem, vše propojené ve skupinové choreografii. Skákáním přes švihadlo si děti zlepší svou fyzickou kondici, koordinaci a flexibilitu těla. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 2 hodiny. Tréninky jsou jednou týdně 2 hodiny a jednou za měsíc víkendové soustředění v rozsahu 3 hodin. Zahajovací schůzka bude 24. 9. 2020 v 16:00 na DDM.

Rybáři

PÁ 16:00-18:00

Věk 8-15

600 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 2 místa

Rybářský kroužek je pro děti 1.-9. tříd ZŠ. Výuka probíhá 1x za 14 dnů v klubovně DDM 120 minut. Děti začínají od základů znalostí z rybářství a ti nejlepší končí závěrečnou zkouškou se získáním rybářeského průkazu. Na podzim a na jaře budou chodit děti k hlucké přehradě, kde nacvičí praktické dovednosti a budou plnit úkoly. Zahajovací schůzka bude 2.10.2020 v 16:00 na DDM

Sboreček

Věk 6-16

600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

V kroužku budeme procvičovat dovednosti vedoucí k čistému zpěvu a intonaci,zlepšování hudební paměti a rytmu a správné výslovnosti. Při tom se naučíme spoustu krásných lidových písní. Kroužek bývá hodinu týdně. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Sportovní gymnastika

ST 14:45-15:45

Věk 8-15

600 Kč / rok

ZŠ Hluk

Obsazeno

Základy sportovní gymnastiky, pohybová průprava, správné držení těla.

Svět online s Olchičem (youtubering)

Věk 10-20

1 000 Kč / rok

ZŠ Hluk

Volno

21. století je století online světa. Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, Snapchat, Twitter a spousty dalších, jsou aplikace nám už známé! Jak se vytváří kontent? Jak uspět na internetu? Na co si dát na internetu pozor? Jaké to je pracovat v online světě? To vše a spoustu dalšího ti přiblížím v mém kroužku, tak doraž. O termínu zahajovací schůzky Vás budeme informovat. Kroužek bude probíhat v 90 minutových blocích 1x za 14 dní.

Taneční 9. tříd

ÚT 18:00-19:30

Věk 14-16

300 Kč / rok

Sportovní hala

Volno

Cílem kroužku je nacvičit taneční vystoupení, které děti předvedou v rámci předtančení na rodičovském plese v únoru 2021. Tanečníci se naučí základním tanečním krokům valčíku, polonézy, polky, atd. Po zahajovacím předtančení zatančí sólo s rodiči. Nácvik probíhá jednou týdně - vždy v pondělí od 14:30 do 16:00 na sportovní hale. Začátkem září proběhne při třídních schůzkách na ZŠ informační schůzka s rodiči a vedoucí kroužku.

Věda je zábava

Věk 7-13

600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Zajímavé experimenty, ve kterých najdou děti vysvětlení, jak a proč různé jevy okolo nás fungují. Zjistí, co všechno se dá dělat se vzduchem a vodou, cukrem a solí, droždím, práškem do pečiva a podobně. Zkrátka věda je zábava! Týdenní hodinová dotace je 1 hodina týdně. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Výtvarný

ČT 16:00-17:00

Věk 6-10

600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Výtvarný kroužek je určen pro tvořivé děti, které rády kreslí a malují. U všech aktivit bude kladen důraz především na rozvoj fantazie, kreativity a prožitek. Kroužek bude probíhat jednu hodinu týdně. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Zdraví a fitness

Věk 13-18

750 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Cvičení, zábava a zdravé vaření. Děti se během kroužku seznámí se zásadami zdravého životního stylu, naučí se vařit zdravá a chutná jídla a budou se pravidelně hýbat. Naučí se správně protahovat celé tělo, cvičit jednoduché cviky s vlastní vahou, vyzkouší si také lehký fitness tréning, tabatu či jógu. V kuchyni si uvaří zdravé recepty, získají základní přehled o složení stravy a makroživinách, ochutnají zdravější verze svých oblíbených pochutin. Vše formou zábavy v přátelské atmosféře. Časová dotace: 90 minut týdně O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Zpívání s kytarou

Věk 10-15

600 Kč / rok

ZŠ Hluk

Volno

Sborový zpěv moderních písní je určen především pro žáky druhého stupně ZŠ. Náplň kroužku, jak už název sám napovídá, bude zaměřena na sborovou interpretaci vybraných moderních (populárních) písní jak českých, tak zahraničních. Zájemcům bude nabídnut široký výběr skladeb napříč hudebními žánry. Sborový zpěv bude doprovázen akustickou kytarou. Vítáni jsou také muzikanti z řad žáků, kteří mohou sbor obohatit o hru na další hudební nástroje (strunné nástroje, dechové, bicí, perkuse apod.). Kroužek bude probíhat jednou týdně 60 minut. O zahajovací schůzce Vás budeme informovat.

Zumba kids

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-15

600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Zumba je fitness hodina plná tance, skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje latinsko-americké taneční prvky a prvky aerobiku. Lekce je sestavená na principu intervalového tréninku, kdy se střídají rychlé a pomalé skladby. V každé hodině si dítě zacvičí růzbé skladby, zároveň se sestavuje choreografie. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina + občasné víkendové soustředění. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA bude 23.9.2020 v 17:00 na DDM.

Zumba teens

Věk 15-20

600 Kč / rok

DDM Hluk

Volno

Zumba je hodina plná tance, skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje latinsko-americké taneční prvky a prvky aerobiku. Lekce je sestavená na principu intervalového tréninku, kdy se střídají rychlé a pomalé skladby. Tepová frekvence se udržuje v aerobní zóně, zvyšuje se a klesá s měnící se hudbou. Týdenní hodinová dotace ZÚ je 1 hodina. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA bude 22.9.2020 v 16:30 na DDM.

Žarúžek

PO 16:00-17:00

Věk 6-11

600 Kč / rok

DDM Hluk

Poslední 4 místa

Kroužek je pro děti od 6 do 11 let. Děti se formou her seznamují s lidovými tradicemi a zvyky. Učí se také lidové písně a jednoduché tance. Kroužek bývá hodinu týdně. Zahajovací schůzka bude 21. 9. 2020 v 16.30 hodin na dvorku za DDM.